Oproep: crisis in beeld

DRACHTEN/BEETSTERZWAAG De corona-crisis houdt ons land flink in zijn greep en dat zal nog wel enige tijd duren.

De situatie brengt veel leed en ongemak met zich mee, maar levert soms ook hartverwarmende acties en taferelen op. En ook veel creativiteit om het noodgedwongen thuisblijven wat ‘draaglijker’ te maken.

Drachtster Courant/Woudklank wil graag een platform bieden voor foto’s en andere uitingen van deze bewogen periode, op de site en/of in de papieren edities. Foto’s met korte beschrijving en vermelding van de fotograaf kunnen worden gemaild naar www.drachtstercourant.nl of www.dewoudklank.nl .