Info gezocht over Glinstra State ‘45-’49

BURGUM In het kader van 75 jaar Vrijheid, wordt vanuit het Indisch Herinneringscentrum op 15 augustus Huizen van Aankomst: een (ontmoetings)programma georganiseerd op 75 locaties door heel Nederland.

Het Herinneringscentrumwil in dit programma verhalen vertellen van mensen die tussen ’45 en ’68 vanuit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland zijn gekomen, hun nazaten, en de locaties waar zij destijds aankwamen (huizen, barakken, hotels, kampen, etc).

‘Door middel van rondleidingen, lezingen, performances en debatten op deze diverse locaties in Nederland willen we de huidige bewoners in contact brengen met de verhalen van mensen toen én nu verbonden aan deze plekken. Meer informatie over het programma is hier te vinden: programma

Een van deze locaties is Glinstra State in Burgum, dat diende als pension en waar tussen 1945-1949 Indisch-Nederlandse gezinnen verbleven. Tevens verbleef er een Indo-Afrikaans gezin. Tot nu toe is er niet veel informatie over het voormalig pension en de toenmalige gezinnen gevonden.

Ontmoetingsprogramma

Hoe maak je de impact van iets groots als migratie voelbaar hoe geef je de namen, pijlen en jaartallen een gezicht? Aan de huizen, barakken, hotels, pensions en andere plekken waar ruim 350.000 mensen tussen 1945 – 1968 aankwamen, zijn de talloze (oorlogs)verhalen verbonden die de impact van oorlog en migratie invoelbaar maken. Met het ontmoetingsprogramma Huizen van Aankomst brengen we huidige bewoners en de buurt in contact met de toenmalige bewoners en de verhalen verbonden aan de plek. Verhalen die onderdeel vormen van een bredere wereldgeschiedenis. Een project over WOII, migratie, belonging en identiteit in de wereld van nu.

Open voor publiek

Elke plek vertelt een persoonlijk verhaal, een ander perspectief. Op 15 augustus 2020 laten wij een breed publiek kennismaken met deze diversiteit aan perspectieven en verhalen door 75 plekken door heel Nederland open te stellen voor publiek.

Door middel van verschillende programma’s, rondleidingen, films, pop-up expo's, lezingen, performances en debatten op diverse locaties worden de huidige bewoners in contact gebracht met de verhalen van mensen toen én nu verbonden aan de plek. Op deze wijze komen WOII en migratiegeschiedenis in de woonkamers van alle mensen en wordt de impact van kolonialisme, migratie en oorlog invoelbaar voor een breed publiek.

Voor tips of meer info: 070 200 25 00 of zie info@indischherinneringscentrum.nl