Bijeenkomsten Alzheimercafé Drachten geannuleerd

DRACHTEN In verband met de landelijke beperkingen omtrent de corona-maatregelen is tot 1 juni geen Alzheimer café Drachten.

Dit betekent dat het Alzheimer Café avonden van 14 april en 12 mei aanstaande komen te vervallen. Als er toch behoefte is aan belangrijke informatie wordt er aangeraden op Alzheimer Nederland.nl of dementie.nl te kijken. Hier staan de nodige adviezen en tips.

Onder andere hoe om te gaan met dementie tijdens deze Coronacrisis. Ook is het mogelijk te bellen met de Alzheimertelefoon. Naast antwoorden voorziet de Alzheimertelefoon in een luisterend oor. Deze is dagelijks bereikbaar op telefoonnummer: 0800-5088 van 9.00 tot 23.00 uur.

Voor de volgende bijeenkomst krijgt iedereen weer een uitnodiging.