‘Boswachters’ gezocht voor voedselbos

BEETSTERZWAAG De werkgroep Bijenbrigade in Beetsterzwaag heeft van de familie van Harinxma thoe Slooten een perceel bos ter beschikking gekregen om een voedselbos te realiseren. Het ligt aan de Achterwei in Olterterp (tussen weide bij huize Bethlehem en weide aan de Van Harinxmaweg).

Een voedselbos is een door mensen ontworpen gecreëerde plantengemeenschap met als doel biodiversiteit en voedsel te produceren. Het biedt heel veel mogelijkheden, zoals participatie van dorpsbewoners, verbinding tussen lokale ondernemers en burgers en educatief. En dat allemaal zonder transporten en dure plastic verpakkingen. Bovendien neemt een voedselbos veel CO₂ op!

Op dit moment werken we al samen met Landgoed Lauswolt en het is de bedoeling de samenwerking verder uit te breiden met meerdere instellingen en ondernemers. Een goed werkend voedselbos staat of valt met een goed ontwerp en beheer. Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig, met name op de lange termijn. We zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers met enige inhoudelijke affiniteit op het gebied van voedsel, ecologie of biologie.

De geplande bijeenkomst op 28 maart in Beetsterzwaag is afgelast, maar boswachters blijven welkom. Meer info via j_weij@hotmail.com.