Aanmoedigingsprijs voor cultureel talentvolle jongeren Tytsjerksteradiel

Cultureel actieve jongeren uit Tytsjerksteradiel komen dit jaar voor het eerst in aanmerking voor de ‘Oanmoedigingspriis jong talint’.

De prijs, een bedrag van 500 euro, is bedoeld voor jongeren tot en met zeventien jaar. Ze moeten iets gepresteerd hebben op het gebied van beeldende kunst, podiumkunst, literatuur in het Fries of Nederlands of cultuur in het algemeen.

Nomineren kan tot en met 5 april via www.t-diel.nl/cultuurprijs. Dat geldt tevens voor de bestaande Kultuerpriis Tytsjerksteradiel.