Jansma Drachten: 100 jaar

DRACHTEN 100 jaar. Een hele prestatie als je bedrijf zo lang bestaat. Het is Jansma Drachten BV gelukt.

De oorsprong van het bedrijf ligt in De Tike. Vader Jan Ties Jansma had onvoldoende werk op de boerderij voor al zijn kinderen, om die reden zijn de broers Gjalt en Ties Jansma gestart met zand- en veetransport in de nabije omgeving. Hiermee was het ontstaan van een eigen transportbedrijf omstreeks 1920 een feit. Een van de eerste werken was de reconstructie van de Stationsweg in Drachten. Inmiddels heeft die straat alweer vele metamorfoses ondergaan. Omstreeks 1954 is het bedrijf verhuisd naar de Oudeweg 213, tegenwoordig heet dit De Meer.

De zaken gingen goed want al snel werd perceel gekocht aan De Omloop te Drachten. Hierop werd in 1962 een bedrijfswoning, kantoor en werkplaats gerealiseerd. In 1955 en 1963 kwamen de zonen Jan en Albert Jansma in dienst, ook een vijftal werknemers werden aangenomen, de groei zat er goed in. Een aantal jaren later, rond 1970, hebben Jan en Albert het bedrijf gefaseerd van hun vader overgenomen. De bedrijfsruimte aan De Omloop werd inmiddels ook weer te klein en in februari 1979 is Jansma verhuisd naar het huidige pand aan De Bolder 1.

In 1990 is het bedrijf middels een zogenaamde ‘management buy-out’ overgenomen door de huidige directie Piet Heslinga en George Kempenaar en is het een gevestigde naam in de regio.