Volle kerk bij folkconcert

KORTEHEMMEN Het monumentale kloosterkerkje in Kortehemmen doet het anders. De kerkelijke functie van vroeger heeft plaatsgemaakt voor kunst en cultuur. En dat met succes.

Elke maand is er wel een of andere voostelling of optreden in de kerk. De kerk zit weer vol. Ook de kunstexpositie elke zomer is een succes. Artiesten en kunstenaars komen graag omdat het kerkje garant staat voor een sfeervol podium en een mooie akoestiek. Afgelopen zondag zat het kerkje weer vol met een optreden van Katmar folk. Dit duo bracht Ierse en ook Middeleeuwse muziek ten gehore. Met name fluit, harp en doedelzak werd bespeelt, maar ook het orgel uit de kerk werd benut.

Het kloosterkerkje werd begin 1300 voor en door de boerenbevolking van Kortehemmen gebouwd. De naam Kortehemmen is ontstaan doordat er korte stukjes land (himmen) naast het riviertje De Drait lagen. Oorspronkelijk was het een katholiek kerkje en was het onderdeel van het klooster van Smalle Ee. Nadat de katholieken in de zestiende eeuw werden verdreven ging dit kerkje geruisloos over in protestante handen.

Kenmerkend is dat de buitenkant nagenoeg origineel is. Zo is nog te zien dat er vroeger twee ingangen waren. Een voor de vrouwen en een voor de mannen. Het kerkje heeft eeuwenlang dienst gedaan als kerk. Vele huwelijken, doop en begrafenissen hebben hier plaatsgevonden. Door de schaalvergroting is hier een einde aan gekomen.

In Friesland worden tientallen oude kerkjes niet meer gebruikt en het is ook doodzonde om dergelijk waardevol cultuur-historisch materiaal af te breken. Daarom worden veel van deze kerkjes overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Deze stichting zorgt ervoor dat de kerkjes behouden blijven. Vrijwilligers zorgen ervoor dat het oorspronkelijke kerkje weer een nieuwe functie krijgen. Zo is dit kerkje voor zowel een kerkelijk als een burgerlijk huwelijk een officiele trouwlocatie. Ook is het mogelijk vanuit het kerkje een rouwdienst te houden, maar ook een lezing of presentatie is mogelijk.

De komende zomer organiseert een aantal kunstenaars weer de jaarlijkse kunstexpositie. Dit jaar met verscheidene workshops en ook krijgen beginnende artiesten een podium tijdens de kunstexpositie. Voor info www.kloosterkerkkortehemmen.nl