Verdeeldheid in de ELP, maar De Lawei krijgt zijn subsidie

Smallingerland kan een toegezegde subsidie van acht ton uitkeren aan De Lawei. Een motie waarmee de ELP daar een stokje voor wilde steken, zorgde gisteren ook binnen de fractie voor tweespalt.

Douwe van Drogen koos voor zijn eigen principes in plaats van de fractiediscipline. Hij stemde tegen de motie om de subsidie om te zetten in een lening, omdat de gemeente Smallingerland daarmee volgens hem geen betrouwbare en zorgvuldige overheid is.

De motie, mede ingediend door Smallingerlands Belang, haalde het niet. De meerderheid van de partijen wilde graag de laatste bladzij van het Lawei-dossier omdraaien. Daarmee kan het college definitief groen licht geven voor een subsidie van acht ton aan de schouwburg.

Laatste Laweidebat

Het misschien wel laatste debat dat (indirect) te maken had met de Lawei-verbouwing, volgde gisteravond direct op de toelichting die Ton Baas gaf op zijn oplossing voor het geklapte college. De aanleiding daarvoor was juist ook de betwiste Lawei-subsidie. De ELP wilde meer juridische onderbouwing dan burgemeester Jan Rijpstra kon geven, de PvdA vatte dat weer op als een daad van wantrouwen en verliet de coalitie. In de tussentijd kwam er een extern juridisch onderzoek.

Goedbeschouwd geeft dat onderzoek de ELP gelijk, vindt fractieleider Yntze de Vries. De gemeente is niet wettelijk verplicht de subsidie te verstrekken, wat Rijpstra eerder wel beweerde, en een renteloze lening blijkt ook niet onmogelijk. Als die binnen tien jaar wordt terugbetaald, komt De Lawei volgens hem ook niet in de financiële problemen.

Niet in beton

Jurist Bas ten Kate, die de kwestie in opdracht van de gemeente uitzocht, stelt inderdaad dat de subsidie niet in beton gegoten is. Maar hij zegt ook dat De Lawei zonder het geld een negatieve reserve krijgt, waardoor het theater zijn functie niet meer kan uitvoeren.

Daarom wil Rijpstra de subsidie toch verlenen, en bovendien ook omdat de Lawei al toezeggingen had gekregen van wethouders en er redelijkerwijs vanuit mocht gaan dat het geld er zou komen. Als Smallingerland weigert, voldoet de gemeente volgens Rijpstra niet aan zorgvuldig en betrouwbaar bestuur.

Jouke de Jong van de ChristenUnie had vernomen dat De Lawei een weigering zeker door de rechter ,,zou laten toetsen”.

ELP-leider De Vries wist al dat zijn partijgenoot tegen zou stemmen, zei hij na het debat. Diplomatiek: ,,Als het gaat om principes, moet je daar de ruimte voor geven.”