Smallingerland biedt inwoners warmtescan aan

Inwoners van de gemeente Smallingerland kunnen een gratis warmtescan laten uitvoeren. Hiervoor stelt de gemeente warmtebeeldcamera's beschikbaar.

Zo’n scan moet inwoners aanzetten tot energiebesparende maatregelen. Huishoudens kunnen zo inzicht krijgen in waar in hun woning veel warmte weglekt en isolerende en maatregelen effect hebben.

Wijkraden en dorpsbelangen kunnen van de gemeente een camera in bruikleen krijgen. Zeven dorpen en weken gaan in eerste instantie aan de slag met de camera's. Naast warmtebeeldcamera's voor dorpen en wijken biedt de gemeente een tweetal camera's aan via de Bibliotheek Drachten.

Het aanbieden van de warmtebeeldcamera's is de eerste activiteit van Smallingerland die valt onder de Regeling Reductie Energieverbruik. De gemeente heeft eind vorig jaar 300.000 euro van het Rijk toegekend gekregen om particuliere woningeigenaren te ondersteunen met energiebesparende maatregelen.