Eastermar zoekt oorlogsmateriaal

EASTERMAR De komende tijd wordt vaak en veel teruggekeken op de Tweede Wereldoorlog. Vooral de laatste periode van dat verschrikkelijke conflict, de tijd van de bevrijding door de Geallieerden, krijgt extra aandacht.

Voor Fryslân gaat het dan om de aprildagen van 1945. Daarom heeft de gemeente Tytsjerksteradiel een financiële bijdrage beschikbaar gesteld aan haar inwoners om die bevrijdingstijd te benadrukken met zelf bedachte activiteiten.

De Feriening foar Doarpsbelang in Eastermar wil hieraan meewerken en heeft een werkgroep samengesteld. Vanuit deze werkgroep zijn verschillende plannen opgeborreld. Een daarvan is het samenstellen van een tentoonstelling. Daarvoor is natuurlijk materiaal nodig.

Binnen de werkgroep zijn al verschillende verhalen, foto’s, tekeningen verzameld, maar de leden van de groep zijn ervan verzekerd dat er meer moet zijn. Zij denkt daarbij ook aan voorwerpen, herdenkingszaken.

Wie voorwerpen uit deze periode beschikbaar wil stellen, zodat de tentoonstelling ‘Eastermar Frij’ een echt beeld geeft van de laatste oorlogsmaanden in het dorp. Voor meer info: Ids Groenewoud (tel. 0512 471675) of Wijbe Postma (0512 471615 of 06 22310712).