Roept u maar: Lawei

DRACHTEN (INGEZONDEN) Het was een korte, maar hevige politieke carrière. Raadslid in Smallingerland/Drachten gaat je niet in de koude kleren zitten.

In mijn afscheidswoord heb ik mijn bewondering uitgesproken voor al mijn collega raadsleden. Ik bewonder inderdaad hun gedrevenheid, hun kennis van zaken en in enkele gevallen hun welsprekendheid. Soms evenaart het een voorstelling in de naast het gemeentehuis staande Lawei.

De Lawei is dit jaar alweer zestig jaar ons theater. Grootheden mogen hier graag optreden, het publiek komt van verder dan alleen onze gemeente en uit een nog geheim rapport of concept rapport wat nog in de la ligt bij de wethouder zal onomstotelijk blijken dat onze Lawei het vele malen beter doet dan collega theaters uit het Noorden. Het is een prachtig theater, geweldige voorstellingen, een gezellig theater café/bistro, een mooie filmzaal en er gaat een meer dan geestverruimende werking van uit. Verheffing noemden ze dat vroeger. We mogen er trots op zijn.

Onderzoek

In een van mijn laatste raadsvergaderingen die ik mee maakte ging het weer over het geld, wat het allemaal wel niet had gekost, zo'n theater. En dat er van alles is misgegaan en dat er weer een onderzoek moest komen. Ook ik vraag mij geregeld af wat iets kost, maar wat voor mij belangrijker is -vooral als het over cultuur gaat- wat levert het op.

Op zeven januari 2019, alweer ruim een jaar geleden, ben ik binnengelopen bij de baas van financiën op het gemeentehuis. Zo moeilijk kan het niet zijn dacht ik. Als er geld van de gemeente naar De Lawei is gegaan moet dat te vinden zijn op bankafschriften. Alle bankafschriften op een rijtje, optellen en ja hoor, alles klopte. Ik heb de betreffende hulpvaardige ambtenaar wel tien keer gevraagd of dit het was. Of het niet moeilijker en ingewikkelder was dan dit. Ik heb de toenmalige burgemeester gevraagd en ook twee voormalige wethouders gevraagd. Nee, Henk, dit is het en iedereen kan hierover beschikken.

Weer onderzoek

Op 10 januari heb ik een brief geschreven die via de griffie op mijn verzoek naar B&W en naar alle raadsleden is gegaan, inclusief bijlagen. Berekeningen, kopietjes, van alles, ze hebben er niks mee gedaan. Wel binnen tien minuten nadat het was verstuurd een kwaaie fractievoorzitter van de ELP aan de lijn. Dat ik helemaal niet wist waar ik het over had en dat het heel anders zat dan ik kon bevatten. Er moest en zou weer een onderzoek komen. KAFI ging dat onderzoek doen, kosten een slordige 30 K en voor zover ik het kan beoordelen de zelfde uitkomst als mijn A4tje. Het wordt tijd dat dit dossier wordt gesloten en dat we (nog meer en vaker) gaan genieten van wat er allemaal plaats vindt op cultureel gebied in het mooiste theater van het Noorden!

Kennelijk is er een mechanisme in werking getreden dat moet voorkomen dat onze gemeente vooruit kan. Nog steeds geen nieuw zwembad, toegezegde of niet toegezegde subsidies wel of niet omzetten in leningen wat weer op onbehoorlijk bestuur kan uitdraaien, nog steeds zeuren over De Lawei, fracties die niet willen samenwerken, coalities die uit elkaar spatten, geheime rapporten die nog niet naar buiten mogen, geen vertrouwen, het gaat maar door. En overal duikt de naam van de fractievoorzitter van de ELP op als een soort van grote roerganger die wel weet wat goed voor ons is. Jos van der Horst, voormalig wethouder noemde onze gemeente al onbestuurbaar, Haverkort moest het veld ruimen, Ter Keurs weg, Trompetter er vandoor, mijn oude fractie die het niet meer ziet zitten met de ELP en overal duikt de naam Yntze de Vries op.

Misschien wel heel goed geweest dat zo'n voormalige supermarkt baas de boel even flink heeft opgeschud, maar nu met geheven hoofd vertrekt en het opbouwen over laat aan anderen die dáár dan weer meer verstand van hebben.

Henk Hofstra, Drachten