Preek van de Leek in Mariakerk

KORTEZwAAG Rebecca Siebinga, antropoloog, verzorgt de Preek van de Leek in de Mariakerk van Kortezwaag (10.30 uur inloop, aanvang 11.00 uur, Leijen 29 in Gorredijk).

Zondag 23 februari gaat ze in op het thema ‘Geloof in ‘samen’ en in iets voor een ander doen. De samenleving is individualistischer geworden, met minder oog voor elkaar, waarin de menselijke maat steeds meer naar de achtergrond is verdwenen. En tóch, of misschien wel juist dáárom, gelooft Rebecca Siebinga in “samen” en belangeloos iets voor een ander doen.

Aan de hand van haar levensverhaal wil ze haar gehoor vertellen over Afrika, over haar studie volkenkunde, over werk en gezin, over Friesland en over de Rotary. En daarin zal als rode draad te zien zijn wat de basis is geweest bij de keuzes die ze heeft gemaakt. De toegang is gratis, maar aan de bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze zal dan ten goede komen aan het onderhoud/exploitatie van de kerk.