Lezing in Filosofisch Café Drachten

DRACHTEN Dr. Jacquelien Rothfusz houdt dinsdag 25 februari een lezing onder de titel ‘Normatieve perspectieven op verbondenheid: zorgethiek en Ubuntu’.

De bijeenkomst vindt plaats in de Brede School De Drait te Drachten (Flevo 190) en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). In de westerse filosofie domineren drie benaderingen van ethisch handelen: de beginselethiek, de gevolgenethiek en de deugdenethiek. In de benadering van zorgethiek staat verbondenheid tussen mensen centraal. Mensen zijn altijd in diverse relaties verbonden met elkaar en de aard van die relaties maakt uit welke zorg ze elkaar zouden moeten bieden.

Daarnaast kennen we een Afrikaans alternatief voor de Westerse normatieve theorieën: Ubuntu. Deze benadering benadrukt niet alleen de verbondenheid met naasten, maar ook met vreemdelingen, andere generaties en met de natuur. In de lezing wordt besproken wat deze theorieën voor ons kunnen betekenen bij het maken van morele keuzes. De entree is 8 euro (inclusief consumpties), jongeren 5 euro. Voor meer inlichtingen, zie www.filosofischcafedrachten.nl