Gaswinning in Friesland blijft een strijd

Aangeboden door: PriceWise

De Friezen blijven strijden tegen de gaswinning in kleine gaswinningsvelden. Ondanks de strijd van gemeenten werd in oktober van vorig jaar groen licht gegeven voor gasproducenten om door te gaan met het winnen van gas in Friesland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat achten deze winningen noodzakelijk, gezien de gaskraan in Groningen dicht gaat. De actievoerders hebben het gevoel dat het tempo daardoor wordt opgevoerd in de kleine velden.

Verschillen op lokaal niveau

Het ministerie is het niet eens met de actievoerders dat er sneller gas gewonnen wordt in de kleine velden. Zij geeft aan dat de hoeveelheid aardgas dat gewonnen wordt juist afneemt. Ook het TNO bevestigt dat. Waar in 2003 de totale gaswinning uit kleine velden nog 13,9 miljard kuub per jaar betrof, is dat in 2018 nog 'maar' 5,1 miljard kuub. Echter hebben de actievoerders niet helemaal ongelijk. Op lokaal niveau zijn er aanzienlijke verschillen. Minister Wiebes heeft namelijk plannen om in de velden rondom Opeinde-Zuid en Middelburen de bestaande gaswinning flink op te hogen. De Canadese gasproducent Vermilion ontdekte vorig jaar dat er 348 miljoen kuub gas in de grond zit en eerdere cijfers wezen op 36 miljoen kuub gas. De bewoners in de nabije omgeving zijn bang dat de gaswinning grote gevolgen heeft voor de bodemdaling. Vermilion schat de bodemdaling op maximaal vier centimeter en acht de kans op trillingen bij de twee velden klein. In Nijega en Eernewoude liggen ook nog gasvelden, ook hier liggen plannen voor het uitbreiden van de gaswinning.

Juridische stappen werken onvoldoende

Op woensdag 15 januari verzamelden meer dan honderd inwoners uit omliggende Friese dorpen zich in het gemeentehuis van Drachten om bezwaar te maken tegen de commissie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit is één van de laatste juridische stappen die de Friese inwoners nog kunnen zetten om de gaswinningen tegen te gaan. Ondanks dat er een ontwikkeling te zien is de laatste jaren dat fundamentele rechten van de mens, zoals vrijheid en een menswaardig bestaan, steeds zwaarder gaan wegen in de rechtbank, blijft het bij kleine gasvelden toch vooral gaan om een politiek besluit. Economische belangen wegen dan vaak zwaarder dan zaken als de veiligheid van de burger. Mogelijk dat een succesvol protest met veel media aandacht een verschil kan maken.

Aardgasvrij leven

Of actievoeren nu wel of niet helpt, iedere burger heeft zijn verantwoordelijkheid om zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Wanneer er minder vraag naar aardgas is, zal de gaswinning ook afnemen. Zo kan het gebruik van groene stroom bijdragen aan minder gaswinning. Iedereen kan via een energievergelijker groene energie kiezen.