UIT-tip VanPlan: De verwonderlijke magie van veengebieden

Verwondering en bewondering: goed beschouwd is dat de kern. Met de verhalen in zijn pas verschenen boek Rumoer om moerassen wil Jos Schouwenaars de magie van veengebieden delen, hun ontstaan en de bijzondere planten die ze gevormd hebben.

Tegelijk onthullen de verhalen zijn bewondering voor de mensen die er wonen en die in deze drassige vlakten werken om er een bestaan op te bouwen. Schouwenaars vertelt in deze lezing over de omstandigheden waarin de hoofdpersonen hun werk doen, over de mensen met wie ze zaken moeten doen en over de weerstand en problemen die ze daarbij tegen komen. Zijn uitleg wordt afgewisseld met het voorlezen van passages uit de verhalen in zijn boek. Kijk voor meer informatie op www.vanplan.nl.

Nij Beets - It Damshûs: lezing, do 19.30 uur, 6 euro