Experimenteren met lobby

BEETSTERZWAAG De gemeenteraad van Opsterland gaat experimenteren met het raadsplein ‘Wolkom yn ‘e lobby’.

Het raadsplein is een plek waar inwoners en organisaties op informele manier onderwerpen kunnen voorleggen aan de raadsleden. ‘Wolkom y’e lobby’ vindt in principe iedere maand plaats voorafgaand (van 19.30 tot ca. 19.55 uur) aan de oriënterende raadsbijeenkomst in de hal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag.

Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden. Dit kan tot 12:00 uur op de dag van de oriënterende raadsvergadering via griffie@opsterland.nl Als er geen onderwerpen zijn aangemeld voor het raadsplein start de oriënterende raadsbijeenkomst om 19.30 uur. Het eerste raadsplein is maandag 24 februari.

Andere mogelijkheden om met de raadsleden van Opsterland in contact te komen zijn te vinden op de raadswebsite (www.opsterland.nl/gemeenteraad/uw_invloed ) en in de gemeentegids.