Winkels in Tytsjerksteradiel mogen straks ook met Pasen en Pinksteren open

Na een evaluatie onder winkeliers wil het college van Tytsjerksteradiel de toegestane openingstijden verder verruimen.

Een kleine vier jaar geleden deed de vaste koopzondag zijn intrede in Tytsjerksteradiel. Winkels in de gemeente mogen elke dag van zes uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds open zijn, behalve op nieuwjaarsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag.

Op verzoek van de gemeenteraad is vorige maand een enquête gehouden onder winkeliers en daaruit zou blijken dat 77 procent tevreden is met de koopzondag. Een opvallend gegeven, aangezien 23 van de 48 respondenten de winkel nooit op zondag open hebben. Uit vervolgantwoorden blijkt dat deze groep sterk hecht aan een rustdag.

De vraag waaruit zou blijken dat 77 procent van de winkeliers de huidige regeling goed vindt, gaat eigenlijk over het openstellen van winkels op de feestdagen die nu nog taboe zijn. Moet de winkel ook dan open mogen of is het goed dat winkels op speciale feestdagen dicht zijn? Daarop kiest 77 procent voor het laatste antwoord.

Dagen in toeristisch seizoen

Het college beschouwt het antwoord op deze vraag als groot draagvlak voor de huidige winkeltijden stelt nu voor om ook eerste paasdag en eerste pinksterdag vrij te geven voor shoplustigen. Het gaat specifiek om deze twee dagen, omdat die in het toeristisch seizoen vallen. Zowel gastvrijheid naar de toerist als het economisch belang van ondernemers staan daarbij centraal. Nieuwjaarsdag en eerste kerstdag blijven verplichte sluitingsdagen.

Op de enquête van de gemeente reageerde 28 procent van de winkeliers. Er blijkt uit dat vooral supermarkten en landelijke ketens gebruik maken van de mogelijkheid om elke zondag open te zijn. Van de winkels die wel eens op zondag geopend is, is de grootste groep dit alleen bij bijzondere gelegenheden. Een kleinere groep winkels is een keer in de maand op zondag open.

Personeel vinden soms tot vaak een probleem

De winkeliers die op zondag open gaan doen dit vooral omdat ze de klanten beter kunnen bedienen, omdat ze beter kunnen concurreren met winkels in omliggende gemeenten en omdat het meer omzet oplevert. Het vinden van personeel voor de zondag gaat niet altijd van een leien dakje. De meeste ondernemers vullen in dat het soms tot vaak een probleem is. Winkeliers die de deur op zondag dicht houden geven vaak aan dat ze van de koopzondag geen positieve invloed op de omzet verwachten.

De gemeenteraad besluit op 27 februari over de voorgestelde verruiming van de Winkeltijdenverordening.