Open dag School Lyndensteyn

BEETSTERZWAAG School Lyndensteyn in Beetsterzwaag zet 4 maart van 9.15 uur tot 15.45 uur haar deuren open voor belangstellenden en professionals.

’s Ochtends is de school open voor belangstellenden. ’s Middags worden er workshops gehouden voor professionals uit het werkveld. School Lyndensteyn is een mytyl- en tyltylschool voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen met een lichamelijke en/of een meervoudige beperking of die langdurig ziek zijn.

School Lyndensteyn biedt onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar. School Lyndensteyn maakt onderdeel uit van SO Fryslân. Er is een unieke samenwerking zien met Revalidatie Friesland in het kader van geïntegreerd werken. Meer info: https://schoollyndensteyn.nl/opendag