Activiteiten van It Fryske Gea in de vakantie

In de voorjaarvakantie houdt It Fryske Gea weer allerlei activiteiten.

Uilenballen pluizen voor jonge natuuronderzoekers (6+) Maandag 17 februari om 10.30 uur. Samen met een natuurgids op pad, in Nationaal Park De Alde Feanen.

Knutselen met natuurlijke materialen in Earnewâld (6+), maandag 17 februari om 13.00 uur in het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen. Hier kunnen kinderen hun creativiteit kwijt in mooie kunstwerken. Alle materialen komen uit de Alde Feanen.

Workshop nestkastjes maken in Earnewâld (6+). Dinsdag 18 februari om 13.00 uur en donderdag 20 februari, 11.00 uur in het bezoekerscentrum. Veel vogels broeden onder dakpannen van huizen of in holtes van dode bomen. Soms is een eigen stekje bemachtigen best moeilijk voor ze. Daarom mag de jeugd helpen een mooi warm huisje voor ze te creëren.

Winterwandeling + broodjes bakken bij kampvuur (6+), woensdag 19 februari vanaf 13.30 uur en vrijdag 21 februari om 13.30 uur.

Speuren naar sporen op het Winkelslân (6+), woensdag 19 februari om 10.00 uur op zoek naar de sporen van wilde dieren.

Tenslotte mag de jeugd de boswachter donderdag 20 februari vanaf 13.30 uur helpen de natuur schoon te maken.