Op het water door de Alde Feanen

Earnewâld Uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie, je komt het tegen in Nationaal Park De Alde Feanen.

Er is een vaarexcursie met aandacht voor de vele water- en roofvogels omringd door een prachtig winterdecor. De excursieleider vertelt er graag over. Zaterdag 15 februari van 10.30 – 13.00 uur en 14.00-16.30 uur. Aanmelden uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/activiteiten of 0511 - 53 96 18.

De excursie is met excursieboot ‘De Blaustirns’. Varend op zonne-energie geniet je in alle stilte van de natuur. Een warme jas en een verrekijker zijn gen overbodige luxe.