Singelland dicht kloof tussen stad en platteland

BURGUM Leerlingen van OSG Singelland Burgum en van De Amsterdamse Mavo hebben elkaar donderdag ontmoet bij het Monument op de Afsluitdijk.

De leerlingen troffen elkaar bewust op deze symbolische plek. Letterlijk ontstond hier de verbinding tussen ‘het westen’ en ‘het noorden’. De leerlingen hebben een project opgezet met als doel het verkleinen van de kloof die in de samenleving dreigt te ontstaan tussen de grote stad en het platteland, tussen ‘het westen’ en ‘het noorden’.

OSG Singelland Burgum kwam vorig jaar in contact met De Amsterdamse Mavo, een kleine school voor vmbo in Amsterdam. Uit dat contact ontstond het plan om een gezamenlijk project met elkaar uit te voeren. Op 13 maart 2020 zullen de 3de klas tl-leerlingen van Singelland Burgum een bezoek brengen aan de 3 e klas tl-leerlingen in Amsterdam. Daar wordt de leerlingen een uitgebreid programma aangeboden, variërend van een tour door de stad tot het houden van een vooroordelendebat met elkaar. Op 8 juni 2020 bezoeken de Amsterdamse leerlingen Singelland Burgum. De school zal een dag samenstellen die vooral gericht is op de rust en schoonheid van het Friese landschap, de Friese taal en de plattelandse gastvrijheid.

Spontaan

De leerlingen van Singelland besloten spontaan om de kosten van deze dagen zoveel mogelijk zelf bij elkaar te brengen. Uit dit besluit ontstond een nieuw project voor de locatie Burgum. De leerlingen krijgen zelf de verantwoordelijkheid voor deze actie. Ze gaan producten verkopen en diensten aanbieden aan familieleden en kennissen. De medewerkers van de school zijn blij met het initiatief van de 3 e klas tl leerlingen. Zij tonen zich daardoor als betrokken jonge burgers van onze gemeente. Nu Singelland werk maakt van actief burgerschap en persoonsvorming juicht de school dit plan toe. Natuurlijk zal het wel of niet doorgaan van dit project niet afhankelijk zijn van de opbrengst van dit initiatief van de leerlingen. De school kijkt hoe dan ook uit naar het project met Amsterdam.

Donderdag hebben de leerlingen elkaar presentjes gegeven: een grote foto waarop alle leerlingen zijn afgebeeld die mee doen aan dit project, Fries suikerbrood en een unieke vlag, gemaakt door een medewerker van Singelland: een combinatie van de Friese vlag met die van Amsterdam.