Dorcas start inzameldepot voor kleding in Oudega

OUDEGA Per 1 maart opent Dorcas een nieuw inzameldepot voor textiel in Oudega.

Dorcas-vrijwilligers Durk en Anna de Jong starten het inzameldepot op de Gariperwei 35. Bij het inzameldepot kan men kleding en schoenen brengen. Met de opbrengst van het ingezamelde textiel werkt Dorcas aan een blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.

Mensen uit de buurt kunnen kleding en ander textiel inleveren bij het inzameldepot. Welk textiel geschikt is, is te vinden op www.dorcas.nl/inzameldepots. Het is belangrijk dat alles schoon, heel, compleet en bruikbaar is. Voor opslag en transport is het belangrijk dat de kleding in een afgesloten vuilniszak en dat schoenen per paar verpakt worden.

Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie die werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. De werkwijze van Dorcas is erop gericht dat kwetsbare mensen op eigen benen kunnen staan en een (hoger) inkomen kunnen verdienen zonder afhankelijk te blijven. Dat versterkt het gevoel van eigenwaarde, maar zorgt ook voor een kansrijke leefomgeving waarin mensen en gemeenschappen tot bloei komen.