Lezing Rumoer om moerassen van Jos Schouwenaars

NIJ BEETS Verwondering en bewondering, goed beschouwd is dat de kern. Met de verhalen in zijn pas verschenen boek ‘Rumoer om moerassen’ wil Jos Schouwenaars zijn verwondering delen over de magie van veengebieden.

Over hun ontstaan en de bijzondere planten die ze gevormd hebben. Tegelijk onthullen de verhalen zijn bewondering voor de mensen die er wonen en die in deze drassige vlakten werken om er een bestaan op te bouwen. Twee van deze verhalen schetsen de avonturen van eigenzinnige waterbeheerders bij het ontginnen van moerassen in de 17e eeuw. Daarbij wordt ingegaan op het werk van de Zeeuw Cornelius Vermuyden in het Engeland van koning Charles I. Ook verhaalt hij over de inspanningen van de Hollander Nicolaes de Wit en vader en zoon Meijer, die in opdracht van verschillende pausen werken aan de ontginnen van de Pontijnse moerassen onder Rome.

Het derde verhaal gaat in op de actualiteit van dit moment, de enorme veenbranden in Indonesië en het werken aan een beter en duurzaam beheer van de veengebieden daar. In dat fictieve verhaal is een Wageningse waterdeskundige de hoofdpersoon. Hierbij gebruikt de schrijver ook feitelijke gebeurtenissen en eigen ervaringen.

Weerstand

Jos Schouwenaars vertelt in de lezing over de omstandigheden waarin de hoofdpersonen in deze verhalen hun werk doen, over de mensen met wie ze zaken moeten doen en over de weerstand en problemen die ze daarbij tegen komen. Zijn uitleg wordt afgewisseld met het voorlezen van passages uit de verhalen in zijn boek.

Er wordt afgesloten met een schets van de huidige problematiek bij het gebruik en beheer van de veengebieden in Nederland en wereldwijd. Aanvang lezing 19.30 uur. Toegang 6 euro (incl. koffie/thee).

“Als je eenmaal in het veen komt, laat het je niet meer los!” Dat is wat zijn hoogleraar Jos Schouwenaars vertelde toen de schrijver als student onderzoek ging doen in de Peel. En dat klopte, de verhalen in deze bundel getuigen ervan. Inmiddels is de auteur een internationaal ervaren expert in het waterbeheer van veengebieden.

Maputo

Na zijn studie Cultuurtechniek en Hydrologie in Wageningen was hij vijftien jaar werkzaam als docent en onderzoeker op de universiteiten van Wageningen en Groningen en die van Maputo in Mozambique. In 1990 promoveerde hij op onderzoek naar het herstel van afgegraven en verdroogde hoogveengebieden in Nederland. Hij nam deel aan internationaal onderzoek naar het waterbeheer in veengebieden in Duitsland, Ierland en Engeland en adviseerde hierover in meerdere landen. Hij is regelmatig spreker op internationale congressen en auteur van een groot aantal vakpublicaties in tijdschriften, boeken en vakbladen.

De auteur is geboren in 1954 in Boxtel en al vele jaren woont hij in het veenweidegebied van Fryslân. Hij werkt daar momenteel als adviseur bij Wetterkip Fryslân.