Steun in gemeenteraad voor petitie Noflik Wenje

In de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel is brede steun voor de petitie voor het behoud van Noflik Wenje, de kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie in Oentsjerk.

De voorziening is volgens zorgorganisatie Patyna met tien bewoners te klein om in stand te houden. De groep die actie voert tegen de sluiting wil dat bekeken wordt of het met zestien cliënten wel lukt.

Vanuit de raad klonk donderdagavond het geluid dat intensief geprobeerd moet worden tot een oplossing te komen. Het college was het daarmee eens.