Eastermarders rijden Tour Alpine 2020 voor KiKa

Eastermar - Eastermarders Raimondo Drent en Henk van der Veen doen vanaf zaterdag 1 februari mee aan de Tour Alpine 2020.

Vorig jaar februari namen de twee Eastermarders samen met twee teams uit Groningen deel aan de Crazy Carrun. Dat is een tocht met oude auto’s door een aantal Alpenlanden, met onderweg opdrachten die beschreven staan in het Roadbook. De opbrengst was voor kankeronderzoek. De twaalf deelnemende teams zorgden in totaal voor een opbrengst van 14.000 euro, die is overgemaakt naar het Onderzoeksfonds van het UMGC in Groningen.

Eigen tocht

De onderneming sloeg dermate goed aan, dat Raimondo en Henk met hun Groningse maten dit jaar zelf een eigen soortgelijke tocht organiseren onder de naam Tour Alpine 2020. De opbrengst is opnieuw voor de strijd tegen kanker en wordt dit keer geschonken aan KiKa/Stichting Kinderen Kankervrij. ,,Foarrich jier wie it in besteande rit mei opdrachten, en dat blykte net echt ús ding. Dêrom foelen wy doe in bytsje bûten de boat’’, legt Drent uit.

Dit keer rijden ze een andere route, die ze zelf hebben uitgezocht, via Duitsland, Zwitserland, Italië en Oostenrijk. Bij elkaar rijden ze zo’n 4000 kilometer. ,,It is hast in wintersport, mar dan sûnder ski’s. Dit is mear in moai blokje om, mar wol wer yn âlde auto’s fan op syn minst tritich jier âld. Us auto hienen wy foarrich jier spesjaal foar de tocht kocht en dy is opnij troch de keuring kaam. It is in Volvo, dus hy is wol berekkene op it winterske waar dat wy ûnderweis treffe kinne.’’

Sponsors werven

De deelnemende teams moeten opnieuw zoveel mogelijk sponsoren werven onder familie, vrienden, collega’s en sympathisanten om het onderzoek naar kinderkanker te steunen. Op dit moment is al meer dan 12.330 euro aan sponsorgeld binnengehaald. Het streven is om het bedrag van vorig jaar op zijn minst te evenaren.

Zaterdag 1 februari tussen 8.00 en 8.30 uur start de tocht in Eastermar bij Eetcafé ‘t Breed fan Raimondo. De tocht eindigt als alles goed gaat ruim een week later op de zelfde plaats, dus op de avond van 8 februari. De actie wordt daar feestelijk afgesloten met een belangeloos optreden door Lytse Hille. ,,En as wy it net op tiid helje, dan giet it feest likegoed wol troch.’’

Wie de Eastermarder wil sponsoren kan dat doen via www.actievoorkika.nl/team-eastermar-tour-alpine-2020