Aanpak havengebied stap dichterbij

De grootscheepse aanpak van het havengebied in Oudega (Sm.) is een stapje dichterbij, nu de politiek in Smallingerland zich binnenkort over de plannen buigt.

De gemeenteraad moet een zogeheten startbesluit over het Masterplan Waterfront Oudega nemen.

Gemeente, provincie en dorp willen het wateroppervlak bij de haven met 4 hectare vergroten. Daarnaast ontstaat ruimte voor horeca, recreatieve woonarken en woningen en een strandje. Komt het startbesluit er, dan luidt dat eerst een reeks bestemmingsplanprocedures in.