Janny van der Molen volgt spoor van Geertje Kleefstra

NIJ BEETS Janny van der Molen houdt de lezing‘Volg het spoor van Geertje Kleefstra’ op vrijdag 24 januari in It Damshûs (19.30 uur).

Geertje Kleefstra was een populaire Friese socialistisch propagandiste uit de Zuidoosthoek van Friesland. Geboren in Roordahuizum (1874) en overleden te Clermont-Ferrand (1962). In het sterfjaar van Domela Nieuwenhuis is het belangrijk ook aandacht te geven aan zijn vrouwelijke tijdsgenoten. Al op achttienjarige leeftijd trad zij op op bijeenkomsten voor het algemeen vrouwenkiesrecht.

In de jaren 1893 tot 1896 trad zij op tientallen plaatsen op, vooral in de Zuidoosthoek van Friesland. Het duurde niet lang of zij hield ook redevoeringen over onderwerpen als 'Aan wie de schuld?', 'De vrouw en het socialisme', 'Godsbegrip' en 'Wat is vrijheid?'. Ook de politie ging op haar letten. Het duurde evenwel tot eind 1895 eer de justitie bij haar toesloeg. Door verzet tegen de politie kwam zij een maand te Leeuwarden in het gevang. Eind 1896 werd zij in Amsterdam wegens majesteitsschennis gearresteerd. Als zovele anderen, onder wie Stienstra, vluchtte zij naar het buitenland.

Janny van der Molen ging naar de School voor de Journalistiek in Utrecht en studeerde sociaal-culturele theologie. Ze was eerst publiciteitsmedewerker van de landelijke koepel Slachtofferhulp in Utrecht. Daarna volgden vele andere banen, zoals publiciteitsmedewerker van de Vervoersbond en de Vakcentrale CNV en het IKV. In Fryslân was ze journalist voor het Friesch Dagblad en later communicatieadviseur en tekstschrijver. Ze schreef o.a. in 'Etty Hillesum in Context'. 'Over engelen, goden en helden' was haar eerste 'echte' boek. Haar laatste boek "It Deiboek" gaat over Geertje Kleefstra.

De boeken van Janny gaan vooral over geschiedenis, wetenschap, filosofie en psychologie. Haar lezers zijn tussen de 10 en 100 jaar oud. Verschillende van haar titels zijn inmiddels vertaald naar onder andere Engels, Frans, Zweeds, Japans Turks en Koreaans. Zie verder: www.jannyvandermolen.nl