Uitkomst vooronderzoek: geen belangenverstrengeling door wethouder Postma van Opsterland

Er is geen sprake van belangenverstrengeling door wethouder Anko Postma van Opsterlands Belang, dat is de conclusie van het vooronderzoek dat in opdracht van burgemeester Ellen van Selm is uitgevoerd.

Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een melding van Judy Hoomans, een inwoner van Nij Beets die al jaren in de clinch ligt met de gemeente over de heropening van het Polderhoofdkanaal.

Postma zou volgens Hoomans niet transparant zijn over zijn nevenfuncties en het bedrijf van zijn echtgenote, Aepos genaamd, zou opdrachten uitvoeren voor bedrijven die in relatie staan tot het wethouderschap van Postma.

Lees ook | Verkennend onderzoek naar integriteit wethouder Opsterland

Uit het ingestelde vooronderzoek blijkt dat dit niet het geval is geweest. Postma heeft sinds zijn aantreden als wethouder nog enkele dagdelen voor Aepos gewerkt, maar deze (coachings)opdrachten werden uitgevoerd bij bedrijven die niet in relatie stonden tot zijn functie als wethouder.

Naar aanleiding van de melding van Hoomans is het overzicht van nevenfuncties op de website van Opsterland begin december wel aangepast. De gemeente stelt wel dat ‘het in geen enkel geval nevenfuncties betreft die onverenigbaar zijn met zijn wethoudersfunctie’.

Het vooronderzoek is uitgevoerd door Bing, een expertisebureau op het gebied van integriteit.