Strijd om de radio in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel brandt los

Buitenpost - RTV De Wâlden wil dé streekomroep voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel worden. RTV Kanaal 30 is dat nu en wil dat blijven. De gemeenteraad beslist de komende weken wie vanaf juli op de lokale radio is te horen.

Zowel Kanaal 30 als nieuwkomer De Wâlden hebben onlangs bij de beide gemeenten een aanvraag ingediend voor de uitzendlicentie. Die licentie, die het alleenrecht geeft voor lokale radio en televisie, wordt elke vijf jaar opnieuw verleend door het Commissariaat voor de Media. Bij haar keuze volgt het Commissariaat in de praktijk gewoonlijk het advies van de gemeenteraad. Beide omroepen hebben bij de aanvraag hun visie, aanbod en plannen voor de komende vijf jaar bekend gemaakt.

Sites samen

RTV De Wâlden komt niet uit de lucht vallen, zegt Stefan Veldkamp, voorzitter van de nieuwe Stichting Streekomroep De Wâlden. ,,Ik ben gevraagd door Geale van der Veen en Peter Veenstra, de mannen achter de websites www.8karspelennieuws.nl en www.tdielnieuws.nl, die in 2015 van start zijn gegaan. De sites gaan nu samen verder als RTV De Wâlden.’’ Volgens Veldkamp hebben de sites in de regio al een grote spin-off, met veel bezoekers en feedback via social media. Ook is al ervaring opgedaan op het gebied van radio, door middel van diverse evenementenzenders.

RTV Kanaal 30 vierde in 2018 haar dertigjarig bestaan, tegelijk met de ingebruikname van de nieuwe studio in Glinstrastate in Burgum. Kanaal 30 is ooit opgericht als lokale omroep voor Tytsjerksteradiel en daar kwam later Achtkarspelen bij, toen beide gemeenten nadrukkelijk op meerdere niveaus gingen samenwerken. Kanaal 30 werkt bij de sportverslaggeving nauw samen met RTV NOF, de lokale omroep voor de gemeenten Noardeast Fryslân en Dantumadiel. Beide omroepen hebben in het recente verleden al eens gesproken over een fusie, maar dat proces ligt nu even stil.

Optimistisch

Volgens Stefan Veldman en zijn compagnons is er ruimte voor een nieuwe zender. Ze zijn dan ook optimistisch over hun kansen. ,,De beide sites hebben een behoorlijke achterban opgebouwd en daarom denken wij dat wij een groter publiek kunnen bereiken dan de huidige omroep. Twee jaar geleden was ik betrokken bij de jubileumkrant voor Kanaal 30. Toen viel mij al op dat Kanaal 30 bijna niet bekend is'', zegt Veldman.

,,Ik dacht dat ik bij adverteerders niets hoefde uit te leggen, omdat ze tenslotte al dertig jaar actief waren. Maar bijna niemand kende hen. Op hun Facebookpagina reageert bijna niemand en ze doen nog niks op Instagram. Als je dat vergelijkt met actieve omroepen als de NOF en LEO FM in Leeuwarden, dan kan dat heel wat beter. Als lokale omroep willen wij straks een leidende rol spelen op het gebied van verslaggeving van nieuws, verdieping, sport en cultuur.’’

Modern jasje

Volgens de initiatiefnemers merken ze ook in de samenleving dat er behoefte is aan een andere omroep, met een ruimer nieuwsaanbod en een uitgebreidere verslaggeving van sportieve en culturele evenementen. ,,Kanaal 30 laat veel kansen liggen, dus de tijd is er rijp voor. We hebben voor de sites al een stuk of acht medewerkers, maar we willen ook het gesprek aangaan met ontevreden vrijwilligers die nu actief zijn voor Kanaal 30 en wat nieuws willen. Ook hebben we al reacties van anderen gehad na onze start. Het is tijd voor een nieuw en modern jasje. ’’

De Wâlden heeft ook al een groep gevormd die na het toewijzen van de licentie advies kan geven over de invulling van de programmering van de nieuwe zender. Als locatie voor de nieuwe studio denkt De Wâlden aan Glinstra State in Burgum en/of een plek in Buitenpost. De Wâlden heeft volgens Veldman de afgelopen jaren met de huidige websites aangetoond dat zij in staat is om online nieuws op lokaal niveau aan te bieden. Dit kan nog verder worden aangevuld, bijvoorbeeld met korte filmpjes en met een verdieppingsslag.

Eerst champagne

Als de licentie wordt toegekend aan De Wâlden, wil de stichting het huidige aanbod uitbreiden met radio. ,,Wij geloven in een verbinding van online- en offline-media. Daarnaast willen we nadrukkelijk een intensieve samenwerking aangaan met een of meer streekomroepen rondom Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, door het delen van programma’s, knowhow en faciliteiten. Als het besluit positief voor ons is drinken we eerst champagne en meteen daarna bellen we met RTV NOF. Die samenwerking is voor ons essentieel. Samen sta je sterker.''

Als Kanaal 30 de licentie opnieuw krijgt, gaat RTV De Wâlden toch gewoon door, zegt Stefan Veldman. ,,Dan blijven we als site bestaan en gaan we meer filmpjes maken, dan gaan we toch vernieuwen. Je moet je in de regio profileren. Nee, we gaan dan niet aanhaken bij Kanaal30. Wij hebben onze eigen plannen en willen nu stappen gaan maken, zodat we er over vijf jaar klaar voor zijn als de licenties opnieuw worden verdeeld.''

Kaper op de kust

Voorzitter Lutske van der Wal-van der Meer van Kanaal 30 heeft er het volste vertrouwen in dat haar lokale omroep na juli gewoon mag doorgaan met radio maken. Volgens haar is het aanbod van de omroep daarvoor goed genoeg. ,,Wy biede in folweardich programma, al kin it altyd better. Mar wy manifesteare ús goed op radio, tv en site en wy ha goeie kontakten mei de beide gemeenten. As der in kaper op de kust komt, is dat wol in momint om in toskje der by te setten. Soks skerpet jo wol op.''

Van der Wal stoort zich wel aan de toon van de introductie van RTV De Wâlden. ,,Se suggereare dat se ús meiwurkers wol oernimme wolle en ek ús studio. Dêr stiet nota bene ús eigen apparatuer yn. Dat se in oanfraach yntsjinje is prima, mar no skeppe se ferwarring. Dat persberjocht fan harren, dêr sakke my de broek fan ôf. Wy stride mei iepen fizier, mar mei sokke ferfelende insinuaasjes meitsje se harsels belachelik. Ik tink net dat de riedsleden dêr yntraapje sille.''

Kanaal 30 neemt al sinds 2017 deel aan een samenwerkingsverband met RTV NOF en Omrop Fryslân. Dat de samenwerking met RTV NOF op dit moment stroef verloopt is waar, zegt Van der Wal. ,,Mar foar in fierdere gearwurking mei Radio NOF ha wy al kontakt socht mei ien fan de koepelorganisaasje foar lokale omroppen, NLPO. Dy sil ús as ûnôfhinklik persoan begeleide om te sjen nei de haalbaarheid. Wy wurkje al langer gear op it gebiet fan sport en ús programma mei klassike musyk is ek by harren te hearren, mar in fusy is ús op dit stuit noch krekt in stap te fier.''

En/en

,,Wy wolle wol mear oparbeidzje mei de NOF, mar der binne ferskillen yn kultuer en wurkwize, dêr't wy net samar oerhinne stappe kinne. Dat is net sasear in kwestje fan grut en lyts, of fan kwaliteit. Wy binne miskien net de bêste lokale omrop, mar ek net de minste. En wy wurkje mei oan reïntegraasjeprojekten, sadat minsken fia ús wer oan in baan slagje. De NOF fungeart puer as in bedriuw. Wy kinne bêst wat fan harren leare, mar sy ek wol fan ús. By in fusy moat it en/en wurde.''

Dat Kanaal 30 er financieel niet goed voorstaat is volgens Van der Wal ook geen geheim. Het bestuur houdt al een tijdje de hand op de knip. Kapotte apparatuur kostte vorig jaar duizenden euro's extra en de heffingen van Buma/Stemra vielen ook onverwacht hoog uit. ,,Wy wurkje no ien kear mei hiel djoere apparatuer, dus wy ha't eefkes krap hân. De subsydzje fan de gemeente is krekt genôch om de normale kosten te beteljen, foar de rest is it buffeljen. Dat is by alle lokale omroppen sa. Jo wolle altyd mear as wat kin. As wy de lysinsje net krije en dus ek gjin subsydzje, dan is dat de ein fan Kanaal 30, sa simpel leit it.''

Zijlijn

Marco Keizer, interim-voorzitter en penningmeester van RTV NOF, volgt de gebeurtenissen vanaf de zijlijn. ,,Wa't ek wint, wy wolle wol gearwurkje, want der is wol mear út te heljen. Wy dogge no de sport mei Kanaal 30, omdat de gemeenten woenen dat sy mear oan sport dwaan soenen, mar dêrby lûke wy dúdlik de karre. Wy ha earder al oanjûn dat wy in fusy mei Kanaal 30 wol sitten sjogge, mei behâld fan Studio Glinstra State, mar de gesprekken lizze al eefkes stil. Sy binne wat huverich en it inisjatyf moat no fan harren komme. It stiet no eefkes on hold, mar it is wat ús oangiet noch net einde oefening.''

Bij een eventuele fusie van de lokale omroepen zou er in Noordoost Fryslân een mooi afgebakend werkgebied ontstaan, zegt Keizer. Dat geldt ook als de licentie naar De Wâlden zou gaan. ,,Fansels ha sy wol in kâns, mar alles hinget ôf fan de gemeenten. Dy moatte apart fan mekoar advys jaan. Nee, wy ha sels net in oanfraach dien yn Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Dêr ha wy ek noait oer neitocht. As wy it al wolle, dan kin it pas wer oer fiif jier.’’

Tekst: Fokke Wester