Eerste stoofperenbier voor burgemeester

DRACHTEN Lions Club Livius Drachten heeft de eerste fles ‘Fries stoofperenbier’ aangeboden aan de

jongste “Grietman” van Smallingerland.

De eerste fles “Grietmansbier” is donderdag door Lions-president Gilbert Stuij aangeboden aan burgemeester Jan Rijsptra van Smallingerland. Het bier is gebrouwen op inspiratie van een recent teruggevonden eeuwenoud ‘boodschappenlijstje’ voor de bestelling van speciale ingrediënten voor het ‘Grietmansbier’.

In dit geval ging het om de bestelling van ‘zestig ponden handformaat stoofpeer met groenbruine schil, volgerijpt en voorzien van het stockje’ , waarschijnlijk in opdracht van Livius van Haersma, de laatste grietman van Smallingerland. Een grietman is vergelijkbaar met een burgemeester van tegenwoordig.

Grietman Livius liet naar verluid vaker bier maken waarbij de opbrengst ten goede kwam aan “hen die behoeftig zijn aan eenige ondersteuning in welvaert”. Dit vormde de inspiratie voor de Lionsclub Livius Drachten om dit bier weer te gaan produceren. Een goed bier voor een goed doel. Het etiket is ontworpen door Anne Woudwijk en is geïnspireerd op de oude grietenij met natuurlijk de peren. Het originele ontwerp zal te zijner tijd ook worden geveild voor het goede doel.

Pronkstuk

Burgemeester Rijsptra was onder de indruk van het initiatief en de mooie fles. “Ik zal hem eerst nog een tijd als pronkstuk op mijn kamer laten staan”. Meesterbrouwer Johan de Jong verzekerde dat het bier met gemak nog wel een jaar houdbaar zou blijven. Het lokale karakter wordt versterkt doordat het bier ook nu weer lokaal gebrouwen is en wel in Bierbrouwerij Noorder Dragten. De StichtingLivius zal de verdeling over de goede doelen coördineren. Verkoop wordt gedaan door de leden van de LionsClub Livius en de winkel van de bierbrouwer in de Oosterstraat te Drachten.

Op de foto staan v.l.n.r. oud-Lionspresident Hylke van der Veen, Lionspresident Gilbert Stuij, burgemeester Jan Rijpstra, meesterbrouwer Johan de Jong, adviseur Wim Eilering en herbergier Freddy Bult.