Smallingerland gaat voor ‘100% zwerfafvalvrij Friesland’

Evenals vele andere Friese gemeenten gaat Smallingerland zich ook inzetten voor een 100% zwerfafvalvrij Friesland.

De komende periode gaat de gemeente intensief samenwerken met Omrin, Circulair Friesland, NederlandSchoon, Friese Milieu Federatie én andere Friese gemeenten. Ook kunnen de Friese inwoners een eigen gebied adopteren en schoonhouden. Het doel is een volledig zwerfafvalvrij Friesland.

Wethouders Piet de Ruiter en Robert Bakker: „Smallingerland streeft naar een goede leefomgeving waarin het prettig wonen is. Een schone gemeente draagt daaraan bij. Wij staan dan ook achter deze ambitieuze aanpak ontwikkeld door NederlandSchoon”.

Verschil maken door samenwerking

Naast bovengenoemde partijen zal er ook nauw worden samengewerkt met ondernemers uit de regio, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en vrijwilligers. In Smallingerland zijn er inmiddels 20 adoptiegebieden waar vrijwilligers een stuk van de openbare ruimte zoveel mogelijk vrij houden van zwerfafval. Het streven is om eind 2020 naar 40 adoptiegebieden te groeien.