Eerste Lichtjesavond in Rottevalle

Rottevalle - Uitvaartvereniging De Laatste Eer Rottevalle houdt zondagavond 15 december vanaf 18.30 uur voor het eerst een lichtjesavond om samen met anderen overleden dierbaren te herdenken.

Na een gezamenlijke opening in de Doarpstsjerke aan de Buorren 18 volgt een rondgang over de sfeervol verlichte begraafplaats. Tijdens de rondgang kunnen deelnemers een kaarsje plaatsen bij het graf van hun dierbare(n), de organisatie zorgt voor de kaarsjes. Ook als de overleden dierbare geen graf heeft op de begraafplaats van DLE is er gelegenheid om een kaarsje te plaatsen. Na de rondgang is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken in de Doarpstsjerke.