Amnesty: Write for Rights

DRACHTEN Op 10 December is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en schrijven brieven voor andere mensen die onrecht is aangedaan.

Tijdens de Write for Rights 2019 besteedt Amnesty International speciale aandacht aan kinderen en jongeren. Amnesty International voert actie voor tien jongeren uit Canada, China, de Filippijnen, Nigeria, Zuid-Soedan, Mexico, Iran, Griekenland, Wit-Rusland en Egypte.

In heel Nederland gaan mensen brieven schrijven. Alleen thuis, of samen in een café, buurthuis, bibliotheek, school, bij de sportclub of tijdens een van de vele schrijfevenementen in het land. Om autoriteiten op te roepen de jongeren die onrecht is aangedaan te steunen.

Ook in Garijp, Rottevalle, Drachten, Burgum, en Oudega is er volop gelegenheid om te schrijven. Op verschillende locaties is iedereen welkom om in actie te komen. Er kunnen doorlopend brieven geschreven worden. Ook zijn er op een aantal locaties groetenkaarten om te versturen en petitielijsten om te ondertekenen.

Schrijfdagen

Donderdag 28 november en 10 december, 19.00 -21.30 uur in de bar van It Gea Hus (gr. Bourren 15, Garyp). Rottevalle, Doopsgezinde kerk (Haven 16-18), dinsdag 10 december van 19.30 - 21.00 uur. Drachten, Locatie Doopsgezinde kerk (Zuiderbuurt 26 - 28), dinsdag 10 december van 19.00 – 20.00 uur vooraf gaand aan het 10 december concert van het Kleinkunstkoor onder leiding van Meindert Bosklopper: liederen over hoop, verlangen en liefde afgewisseld met beelden en poëzie. Zaterdag 14 december, 10.00 -12.00 en van 14.00-16.00 uur in de Binning te Oudega.

Zaterdag 14 december van 11.00 – 16.00 uur in de Drachtster Bibliotheek, speciale gast: Moses Akatugba uit Nigeria. Woensdag 20 november – de Internationale Dag van de Rechten van het Kind – was de officiële start van Write for Rights 2019. Hierbij was de Nigeriaan Moses Akatugba aanwezig. In 2005 werd de toen 16-jarige Akatugba opgepakt op verdenking van het stelen van telefoons. Hij werd gevangengezet, gemarteld en ter dood veroordeeld.

Massaal

In 2014 schreven mensen tijdens Write for Rights wereldwijd massaal voor zijn vrijlating. En met succes: Akatugba kwam uiteindelijk in 2015 vrij. Toen hij vernam dat zoveel mensen voor hem in actie waren gekomen, zei hij:

‘Ik ken deze mensen niet, ik heb hen nooit ontmoet, maar toen ik om hulp schreeuwde, kwamen ze massaal in actie om mij te redden. Ik heb voor hen gebeden en beloof me in te gaan zetten voor slachtoffers van marteling en terdoodveroordeelden. Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde. Ik hou van jullie allemaal.’