Uniek theaterseizoen bij Toanielselskip Nij Begjin" Nijega

NIJEGA - Toanielselskip Nij Begjin speelt begin 2020 twee premières in het dorpshuis in Nijega.

It brûst dinsdag- en donderdagavond in het dorpshuis van Nijega. Er wordt druk gerepeteerd voor maar liefst twee producties die begin 2020 in première gaan. Twee verschillende premières binnen dezelfde toneelvereniging is een bijzonderheid en daarom pakt Toanielselskip Nij Begjin ook flink uit.

Jongerentoneel

Vorig jaar stond voor het eerst in de geschiedenis van Nij Begjin een jeugdploeg, met een eigen productie, op het podium. Dat was zo'n groot succes dat er besloten werd om een extra voorstelling te spelen. Ook dit jaar komen de jonge acteurs en actrices terug op het podium voor een gloednieuwe voorstelling. Een voorstelling waarin een verhaal wordt gespeeld dat door de ploeg zelf bedacht is. De regie is weer in handen van Folkert Wesseling. Folkert speelt momenteel zijn voorstelling De wolf, back in town die hij samen met Herman van Veen schreef en produceerde.

Aan de hand van het door de jeugd bedachte materiaal maakte Folkert een script: „Wat binne wy moai fuort net?” Een vriendengroep besluit op vakantie te gaan en wanneer de tenten zijn opgezet komen ze er achter dat er geld en mobieltjes worden gestolen. Zijn er dieven actief, of is het iemand binnen de groep?

Wat binne wy moai fuort net? is een voorstelling boordevol humor, drama, live muziek en dans. Maar dat is nog niet alles.

Naast de jongeren is er ook een volwassen ploeg binnen de vereniging actief. Ze speelden twee jaar geleden het Iepenloftspul Boartsje mei fjoer. Dat was een hele uitdaging en deze trend zal worden voortgezet. Ze doen dat dit jaar aan de hand van Neat te ferbergjen. Zeven goede vrienden hebben afgesproken voor een etentje. Het is de avond van de maansverduistering. Ze besluiten bij wijze van spel om hun mobiele telefoons onder het eten op tafel te leggen en elk berichtje (sms, app, e-mail) en elk telefoontje dat binnen komt meteen samen te delen, om te bewijzen dat ze niets voor elkaar te verbergen hebben. Hoe meer de avond vordert, hoe meer geheimen er aan het licht worden gebracht. Het doet blijken dat de vrienden minder van elkaar wisten dan ze in eerste instantie dachten….

De regie is in handen van Tsjerk Bottema. Tsjerk (40) uit Leeuwarden behaalde in 2017 het landelijk certificaat Theaterregisseur voor de Amateurkunst bij Keunstwurk, en is sinds 2014 als regisseur actief. Daarvoor heeft hij zelf veel op het toneel gestaan. Onder andere in het Iepenloftspul Jorwert. Voor T.S. Nij Begjin bewerkte hij de film Perfetti Sconosciuti in het Fries tot het stuk Neat te ferbergjen.

Over het stuk zegt hij: „It stik giet foar my om it ferskil tusken it byld dat minsken fan harsels sjen litte wolle, it byld dat oaren fan har hawwe, en de wurklikheid. It giet ek oer it rjocht om al as gjin geheimen foar elkoar te hawwen, en hoe’t dat ûnder druk te stean komme kin troch social media en smartphone. It stik giet ek oer freonskip. Wat is freonskip, en wêr is dy freonskip op basearre? Op it feit dat jo elkoar al hiel lang kenne, of omdat jo elkoar akseptearje en wurdearje sa’t jo binne? It stik giet ta beslút ek oer josels wêze. Kinst en wolst dysels wêze ûnder dyn freonen en kunde?”

Uniek

Wat binne wy moai foart net? en Neat te ferbergjen zullen in januari en februari 2020 in première gaan. Het mooie is dat het publiek een passe-partout kan kopen, zodat ze beide voorstellingen kunnen bezoeken. Kaarten kunnen ook los worden gekocht. Kortom, de komende maanden zijn jong en oud in de weer om twee unieke toneelstukken op de planken te zetten.

De uitvoeringsdata

Wat binne wy moai fuort net

Zaterdag 11-01-2020

Vrijdag 17-01-2020

Zaterdag 18-01-2020

Neat te ferbergjen

Zaterdag 01-02-2020

Vrijdag 07-02-2020

Zaterdag 08-02-2020

Zaterdag 22-02-2020

Alle avonden beginnen om: 20.00 uur in dorpshuis op ‘e Jister in Nijega

Entree: € 10,00

Passe-partout: € 17,50

Jeugd t/m 16 jaar: € 5,00

Voor meer informatie en het bestellen van kaarten kunt u terecht op onze website www.nijbegjin.nl of op www.facebook.com/tsnijbegjin