Heesters langs Margje's Reed

Eiken hielden het niet lang uit langs Margje’s Reed. Die sloegen niet aan langs de belangrijke fietsverbinding tussen de Stationswei in Gorredijk en de Bûtewei in Terwispel.

Bewoners van beide dorpen - verenigd in het project De Griene Trijehoek - zijn een project gestart om de biodiversiteit en de landschapsbeleving langs het fietspad te verbeteren.

Vrijdag plantten kinderen van basisschool De Treffer uit Gorredijk en basisschool It Ambyld uit Terwispel hierom een mix van 22 bomen en 450 heesters.