Adenium start programma preventie leesproblemen

BOORNBERGUM - Op basisschool De Finneblom in Boornbergum vond dinsdag 26 november de officiële ondertekening van de samenwerking tussen holding Adenium, gemeente Smallingerland en educatief uitgever Lexima rondom het leesinterventieprogramma Bouw! plaats.

Met dit programma slaan zij de handen ineen om het aantal leerlingen dat de basisschool met een leesachterstand verlaat te verkleinen. Gemeente Smallingerland heeft hiervoor subsidie toegekend aan Adenium. Educatief uitgever Lexima verstrekt het programma aan Adenium en ondersteunt bij de uitvoering ervan.

Het leesinterventieprogramma

Tot nu toe zijn drieëntwintig basisscholen van holding Adenium, waartoe de dochters OPO-Furore en PCBO Smallingerland en omstreken behoren, dit schooljaar gestart met het leesinterventieprogramma. Het programma richt zich op het preventief terugdringen van leesachterstanden, laaggeletterdheid en dyslexie. Met Bouw! worden lees- en spellingsproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 tot en met 4 op de basisschool eerder herkend en aangepakt. Daardoor kunnen ook andere leerproblemen en problemen op sociaal- emotioneel vlak, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van onzekerheid en faalangst, mogelijk worden voorkomen. Bouw! is een computergestuurd leesinterventieprogramma waarbij het kind leert, de tutor stuurt en de computer de weg wijst. (Groot-)ouders, oudere leerlingen en vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.

De implementatie

Binnen Adenium is een stuurgroep actief die zich bezig houdt met de implementatie van Bouw! op haar scholen. In deze stuurgroep hebben leden van zowel Adenium als Lexima zitting. Ook heeft elke deelnemende school een getrainde coördinator Bouw! aangesteld die de implementatie op de school aanstuurt. Samen met gemeente Smallingerland monitort Adenium het effect van Bouw! binnen haar scholen als ook de mogelijke reducering van gemeentelijke kosten met betrekking tot dyslexie.