Dorcas op zoek naar inzameldepot voor textiel

BEETSTERZWAAG Christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas zamelt al jarenlang kleding en ander textiel in via lokale inzameldepots.

In Beetserzwaag, Gorredijk, Ureterp en Boornbergum is er nu grote behoefte aan een nieuw inzameldepot met ruimte voor minimaal 40 volle vuilniszakken. Daarom is Dorcas op zoek naar vrijwilligers die kleding willen inzamelen en die ruimte hebben om de kleding op te slaan.

Mensen uit de buurt kunnen kleding en ander textiel inleveren bij het inzameldepot. De vrijwilliger controleert of het textiel nog bruikbaar is. Vaak ontstaan goede contacten met mensen die de kleding komen brengen. Verder biedt de vrijwilligersfunctie veel flexibiliteit.

De vrijwilliger kan zelf bepalen wanneer het inzameldepot open is (met openingstijden of op afspraak). Voor meer informatie over het starten van een inzameldepot: Klaas Jan Mulder, tel. 06-40783451 / www.dorcas.nl.