Repair Café naar bibliotheek

DRACHTEN Het Repair Café Drachten zit dinsdag 26 november voor het laatst in wijkcentrum De Kouwe ( Vogelweide 5), en wel van 13.00-16.00 uur.

In samenwerking met de Bibliotheek Drachten heeft het RCD besloten om in 2020 alle zittingen onder te brengen in de Bibliotheek. Dat is dan op de tweede zaterdag en de laatste donderdag van elke maand, steeds van 13.00-16.00 uur.

Zaterdag 14 december is er zitting in de Bibliotheek (de laatste sessie van dit jaar), van 13.00-16.00 uur. Met kundige vrijwilligers die helpen met het repareren van kapot klein huishoudelijk materiaal. Meer info op www.repaircafedrachten.nl