‘Sint en Piet voor iedereen’ bestaat 5 jaar

DRACHTEN Al voor de zesde keer organiseert Rieke Grijpstra samen met een vast team het grote Sinterklaas feest: Sint en Piet voor iedereen. Dit feest is bedoeld voor kinderen die thuis amper tot geen Sinterklaas kunnen vieren. Elk jaar komen er zo’n 250 kinderen samen met hun ouders naar het feest.

Het feest heeft op verschillende locaties plaats gevonden maar Rieke heeft nu een vaste locatie gevonden in VSO Talryk in Drachten. Cornelis Kappe, directeur van Talryk is enthousiast en trots dat hij de locatie onbaatzuchtig beschikbaar kan stellen voor dit mooie feest: ‘De gedachte dat er kinderen op school te horen krijgen dat hun klasgenootjes veel cadeaus van Sinterklaas hebben gekregen en zij amper iets, is zo schrijnend’.

Vijf jaar geleden in oktober 2014 is impulsief een Facebook pagina is gestart. Deze noemde ze ‘Sint en Piet voor iedereen’, want Sinterklaas hoort er voor iedereen te zijn, aldus Rieke. Ze kreeg veel positieve reacties en hulp, en binnen 7 week was alles klaar voor het eerste grote feest. Deze was zeer geslaagd, zelfs Hart van Nederland heeft er aandacht aan besteed. Nu, 5 jaar later, zijn Rieke en haar team nog net zo enthousiast en is ‘Sint en Piet voor iedereen’ een bekend feest in Drachten geworden.

‘Bedenk eens hoe je als kind gespannen zat te wachten op Sinterklaas, of op het gebons op de ramen en dat er bij het openen van de deur een zak met cadeautjes stond. Bedenk je dan nu eens dat er niet geklopt wordt, Sinterklaas je huisje voorbij gaat. Bedenk eens hoe dat voelt. Helaas leven we in een maatschappij waarin het gebeurt, te vaak! En bedenk ook…een kind is onschuldig, elk kind verdient het om te genieten!!’, aldus Riek.

Afhankelijk

Om het feest te bekostigen zijn Rieke en haar team afhankelijk van giften en sponsors. Dit jaar organiseren ze tweemaal een bingo met gesponsorde prijzen, de opbrengst van de bingo komt geheel ten goede aan het feest. Hiervan worden onder andere cadeautjes voor de kinderen gekocht. Rieke krijgt geen hulp vanuit de gemeente of andere officiële instanties, het feest draait op vrijwilligers en sponsors.

De eerste bingo heeft inmiddels plaats gevonden, de tweede bingo is 17 november in Talryk, Harddraversdijk 26 te Drachten, inloop vanaf 12:30, start 13:00 uur. Veel ondernemers zijn begaan met dit goede doel en hebben gul prijzen geschonken voor de bingo. Het feest zal dit jaar tweemaal worden gevierd op 1 december. ‘We hebben gekozen voor twee edities omdat het storm loopt met de aanmeldingen en wij alle kindjes in de watten willen leggen. Daarom hebben we het verdeeld over twee tijden, 12:00 tot 14:00 en van 15:00 tot 17:00 uur. De kinderen worden tijdens het feest volop vermaakt, op de foto met Sinterklaas, dansen met de Pieten, spelletjes, lekkers en ranja, en ook voor de ouders is er koffie/thee en wat lekkers. Alle kinderen krijgen cadeautjes mee naar huis. En op school kunnen ze vertellen dat ze een heuse uitnodiging van Sinterklaas hebben gekregen .

Voor meer info, ook over sponsoring: 06-39555505 en voor het aanmelden van kinderen: Sintenpietvooriedereen@gmail.com of Facebook: Sint en piet voor iedereen