De Elias: een klassiek concert, met unieke combinatie van zang, muziek en filmbeelden

DRACHTEN Dit najaar voert de Nederlandse Bach Academie een bijzondere versie van de Elias in theaters uit.

Op 30 november in De Lawei in Drachten wordt dit indringende verhaal uitgevoerd met een eigentijdse film met prachtige filmbeelden, die de muziek en het verhaal van de Elias van Mendelssohn een meeslepende dimensie meegeeft. En waarbij het koor grote groepen verbeeldt, zoals het volk en de priesters.

Zijn er tegenwoordig nog idealisten die recht uit het hart durven te spreken? Die overal waar machtsmisbruik plaatsvindt op de bres gaan staan voor de underdog? Die met bliksemende taal ons een spiegel voorhouden? En ons voortdurend oproepen: ‘Mens, durf te kiezen’?

De Nederlandse Bach Academie komt op 30 november in De Lawei Drachten met een heel bijzondere uitvoering van de Elias van Mendelssohn En wel met een eigentijdse film met prachtige natuurbeelden en aangrijpende menselijke scenes, die de muziek en het verhaal van de Elias van Mendelssohn een indringende en soms overweldigende dimensie meegeeft.

Het koor verbeeldt de verschillende grote groepen zoals het volk, de priesters e.d.

De ‘Elias’ wordt zo een theaterconcert dat een onuitwisbare indruk zal achterlaten bij een publiek van alle leeftijden. Met als hoofdgedachte: volg je eigen intuïtie, je eigen verstand en laat je niet intimideren door mensen die boven je menen te staan. Kies de weg die bij jou past.

Over het verhaal: Elia was een idealist. Hij leefde 2900 jaar geleden in het Bijbelse Israël. Als een door God geïnspireerde eenling verzet hij zich tegen individuen en groepen die misbruik maken van hun macht. Krachtig is Elia als hij foute gezagsdragers en valse profeten aan de kaak stelt, maar ook als hij mensen oproept om een keuze te maken voor een betekenisvol leven. Dat vraagt heel veel energie. Soms voelt Elia zich daardoor leeg, nietig en eenzaam. Maar in de zacht suizende wind hervindt hij dan zijn inspiratie, de bron van zijn bestaan.

Uitvoering

Uitvoerenden zijn het projectkoor, orkest en solisten van de Nederlandse Bach Academie. Een aantal professionele koorzangers zingen de kleinere solistische partijen. De grote solopartijen worden gezongen door nationaal bekende solisten als Heleen Koele, Rosanne van Sandwijk, Martijn Sanders en Harry van Berne. Hans Rijkmans is de concertmeester, Gooitsen Eenling verzorgt de regie. Fred Geerling is de maker van de film. Dit alles onder leiding van Hoite Pruiksma als dirigent.

Kaarten zijn verkrijgbaar via https://nederlandsebachacademie.nl/