Samenwerking OWO-gemeenten verliest glans na kritisch rapport

Verloopt de samenwerking tussen Opsterland en de Stellingwerven ook zoals het is bedacht? Een onderzoek kan die vraag eigenlijk niet beantwoorden.

De drie gemeenten hebben sinds 2015 hun afdelingen voor het verlenen van vergunningen (en het toezicht daarop) samengevoegd. Het moest klantgerichter, goedkoper en simpelweg beter. Een onderzoek van de rekenkamercommissie om te zien of dit is gelukt, is moeizaam verlopen. De onderzoekers concludeerden deze zomer dat na 4 jaar nog steeds niet valt te zeggen of de doelstellingen zijn gehaald, omdat er geen gegevens worden bijgehouden.

Bij de gemeenteraad van Opsterland laat dat een wrange bijsmaak achter, bleek gisteravond. Willemijn Bruining van Opsterlands Belang, de grootste coalitiepartij, beschouwde het onderzoek maar als een ,,nulmeting”. Coalitiepartner PvdA noemde uitkomst ronduit ,,droevig.” Roel Vogelzang: ,,Wy hienen dizze útkomst net ferwachte”, doelend op de onmogelijkheid om de voortgang te controleren. Het roept volgens de PvdA ook de vraag op hoe het bij andere onderdelen van de gemeentelijke samenwerking verloopt – is daar wél meerwaarde? Oppositiepartij VVD deelt dezelfde zorg.

Twee weken terug vertelden de onderzoekers tegen de raad dat ze bepaalde cijfers, ondanks herhaaldelijk vragen, niet kregen. In dezelfde bijeenkomst zei een Opsterlandse ambtenaar dat die informatie wel beschikbaar was. VVD’er Wanda Geertsma vraagt om ‘scherpte’ bij het college. ,,Het mag nooit zo zijn dat informatie waar de rekenkamercommissie om vraagt en die er wel is, niet wordt geleverd.”