Genieten op vogelshow in Ureterp

URETERP De vogelshow van De Waldsang in Ureterp was afgelopen weekend met een kleine 280 vogels een veel bezoekers een succes.

Er was een grote diversiteit aan vogels, van kanaries in veel kleuren en soorten, zebravinken, maar ook goudvinken, grasparkieten, diverse soorten agaporniden, hele kleine parkieten zoals de forpus, maar ook grote als de halsbandparkiet zebravinkjes tot aan grote parkieten.

De vogels zijn ingestuurd door leden van de vereniging en van kwekers uit omliggende plaatsen, deze sturen hun beste vogels in om die te laten keuren door keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

De keurmeesters geven elke vogel een waardering en wijzen in de verschillende groepen de kampioen aan. De twee wisselbekers voor de beste kweker van Opsterland en de kweker van de 5 beste vogels gingen dit jaar naar W. Albada die met een turquoisineparkiet ook algemeen kampioen over de gehele show is geworden.

Tijdens de opening is nog een aantal leden in het zonnetje gezet omdat ze 40 en 25 jaar lid zijn van de bond. De leden kregen een eremetaal op gespeld door de districtsvoorzitter van Friesland, S. Veenstra. Foto's J. Veenstra.