Actiedag: integrale milieu- en natuurcontrole in Fryslân

EARNEWALD Ruim vijftig handhavers en agenten trokken onlangs Fryslân in voor een grote natuur- en milieucontrole. De dag was een initiatief van de FUMO, in samenwerking met Politie, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân. De dag was vooral bedoeld om de samenwerking tussen de partijen te versterken.

De handhavers verzamelden zich vroeg in de ochtend in Earnewâld. Na een gezamenlijke aftrap door Pieter Hofstra (directeur FUMO) en Sylvia te Wierik (districtschef Politie Eenheid Noord-Nederland) gingen de handhavers en agenten in gemixte duo’s op pad. Zowel op het water als op het land. Ook de Waddeneilanden deden mee aan deze provincie brede actiedag.

De actiedag was niet alleen in het leven geroepen om overtredingen op te speuren, maar juist om kenbaar te maken dat de verschillende opsporingsorganisatie samenwerken. Met een integrale aanpak bereik je meer. Door gezamenlijke controles leer je elkaar beter kennen en dat komt de samenwerking, ook na deze actiedag, alleen maar ten goede.

Resultaten

De deelnemende handhavers en agenten kwamen in aanraking met een breed scala aan milieu- en natuurovertredingen. In totaal zijn er ruim honderd controles uitgevoerd. Op diverse locaties werd gedumpt afval aangetroffen. Op het water werden diverse vissers gecontroleerd. Het grootste deel van de vissers had de papieren op orde, drie vissers kregen een waarschuwing en voor zes vissers is een proces verbaal opgemaakt, onder andere voor vissen met levend aas. Ook voor te snel varen in de omgeving van Sneek is een proces verbaal opgemaakt.

Daarnaast kwam er een melding binnen van een illegale lozing op het riool, deze kwestie wordt nog nader onderzocht. Een aantal andere overtredingen: illegale bomenkap, afval in het oppervlaktewater in een jachthaven, een ongeleegde olieafscheider en het afsteken van illegaal vuurwerk. Voor deze laatste overtreding zijn de verdachten verhoord.

Huisdieren

Over de hele dag zijn er 13 meldingen over dieren binnengekomen. Dit varieerde van een schaap op de rug tot verwaarloosde huisdieren. In veel gevallen komt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming binnenkort terug voor een nacontrole. In één specifiek geval had een persoon heel veel kippen en duiven, dit zorgde voor overlast voor de omgeving. In overleg met de eigenaar is daarom besloten dat de Dierenbescherming voor een groot aantal kippen en duiven nieuw onderdak zoekt.

Voor volgend jaar staat er weer een actiedag op het programma. De datum van deze dag wordt uiteraard niet van te voren bekendgemaakt.