Tytsjerksteradiel stuurt boze brief naar het rijk vanwege de PFAS-crisis

Tytsjerksteradiel stuurt een boze brief naar staatssecretaris Cora van Nieuwenhuizen. Ook wil de gemeente extra kosten vanwege de PFAS-crisis verhalen op het Rijk.

Dat was donderdag de uitkomst van een spoeddebat over de kwestie PFAS, die was aangevraagd door de Partij van de Boeren (PvdB) van ex-VVD’er Nynke Koopmans.

Bouwers en hoveniers waren aanwezig met een noodkreet. Banen staan op het spel en de bouw zit op slot. De gemeente moet daarom afwijken van de strikte, landelijke PFAS-normen.

'Offalputsje'

Maar al snel werd duidelijk waarom Tytsjerksteradiel de enige Friese gemeente is waar zo’n spoeddebat was aangevraagd. Want heeft het wel zin, als de gemeente eenzijdig afwijkt van de landelijke normen?

Weinig, gaven de ondernemers gelijk toe. Hun werk beperkt zich immers niet tot de gemeentegrenzen. Als ze hun grond alleen binnen Tytsjerksteradiel kwijt kunnen, schiet dat maar weinig op.

Bovendien: wie als enige de normen verruimt, wordt misschien wel ,,it ôffalputsje fan Fryslân’’, zo vreedse Jantsje van der Veen van de ChristenUnie.

Wat dat betreft was het voorstel tot verruiming van de PFAS-normen, ingediend door PvdB, VVD, PvdA en D66, vooral symbolisch.

Door af te wijken van het landelijk beleid moet Tytsjerksteradiel ,,heel Fryslân loskrije’’, zo vond Sjaak Hoekstra van de VVD. Daarnaast moet het aan Den Haag de boodschap afgeven dat het zo niet langer kan.

Onvoldoende overtuigd

Coalitiepartijen CDA, FNP en ChristenUnie waren onvoldoende overtuigd. Dit omdat de landelijke PFAS-normen mogelijk in december weer veranderen. ,,De oprop is doch echt om eefkes te wachtsjen’’, zei wethouder Tytsy Willemsma.

Maar toch: ,,Bliid wurde wy der allegear net fan.’’ Daarom haalde een tweede motie van de vier oppositiepartijen de stemming wel, en zelfs unaniem.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat kan binnenkort dus een brief verwachten uit Burgum. Daarin een duidelijke uiting van ‘ongenoegen over de gehele PFAS-kwestie’.

Als kers op de taart gaat Tytsjerksteradiel de kosten registreren zij moet maken vanwege de PFAS-crisis. Daarvan ontvangt het rijk vervolgens de rekening. Al is natuurlijk de vraag of die dat gaat betalen...