Iris Kroes naar Parkinson Café

Drachten In Drachten is viermaal per jaar een Parkinson café voor lotgenoten en mantelzorgers, met verschillende sprekers en onderwerpen.

De vereniging telt zes bestuursleden, inclusief een mantelzorger. In het recente verleden is al eens de bekende neuroloog Bas Bloem ‘op bezoek’ geweest met een videoboodschap en er is een boottocht gehouden in Eernewoude .

Dinsdag17 december wordt een kerstbijeenkomst met als speciale gast Iris Kroes. Iris geeft een mini concert van ongeveer 45 minuten. Na de pauze komt dokter Jetten van revalidatiecentrum Lyndensteyn te Beetsterzwaag. Dokter Jetten komt vertellen wat er zoal mogelijk is voor de Parkinson patiënt in Lyndensteyn .

De cafés worden gehouden in Sûnenz te Drachten, de zaal wordt aan het bestuur gratis ter beschikking door Sûnenz.