Week van de Vaktherapie ook in Drachten

Drachten De Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en haar beroepsverenigingen organiseren de Week van de Vaktherapie, van 11-15 november.

Landelijk zullen vele vaktherapeuten voor cliënten, verwijzers, zorginkopers, politici en andere geïnteresseerden een activiteit organiseren om kennis te laten maken met wat vaktherapie kan betekenen in de zorg.

Vaktherapie heeft zeven verschillende disciplines: muziektherapie, danstherapie, dramatherapie, beeldende therapie, psychomotorische kindertherapie, psychomotorische therapie en speltherapie. Vaktherapeutische behandeling wordt ingezet zowel binnen als buiten zorginstellingen. “Maar de mensen in de straat kennen vaktherapie nog niet”, zegt Irene Rentenaar, directeur FVB. “We zouden uiteindelijk net zo bekend willen zijn als fysiotherapie. Onze slogan is dan ook: Vaktherapie, basis voor beter!”.

Vanzelfbeeldend

Op de website www.weekvandevaktherapie.nl staat welke activiteiten er in de buurt georganiseerd worden. In Drachten doet Therapiepraktijk Vanzelfbeeldend mee, praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en psychiatrische problematiek. Deze biedt een gratis en vrijblijvend oriënterend consult om zelf te ontdekken wat beeldende therapie inhoudt of kan betekenen. Gerrie Plat, vaktherapeut beeldend, opent de deur donderdag 14 november na afspraak: 06- 83446938 of zie www.vanzelfbeeldend.nl.

Daarnaast organiseert Stichting Cerato (De Drift 48 te Drachten) dinsdag 12 november van 19.00-20.30 uur een gratis informatieavond voor ouders en belangstellenden over beeldende therapie. Stichting Cerato bied begeleiding en behandeling voor kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problematiek. Opgave is noodzakelijk en kan door te mailen naar anky.oosterhuis@stichtingcerato.nl