Gevaarlijke bomenweg Sweachsterwei onder Beetsterzwaag moet veiliger, geldtekort of niet

Maatregelen om de Sweachsterwei onder Beetsterzwaag verkeersveiliger te maken, mogen niet worden geschrapt omdat de gemeente moet bezuinigen.

Als het aan de meerderheid van de Opsterlandse gemeenteraad ligt, gaat de maximumsnelheid op de weg terug van 80 naar 60 kilometer en worden er aanpassingen (zoals drempels) aangebracht om de veiligheid te vergroten.

Het college van Opsterland wilde dit 200.000 euro kostende plan schrappen om de begrotingspijn – de gemeente moet volgend jaar 4,7 miljoen bezuinigen – wat te verzachten. Maar de meeste partijen vinden niet dat dit ten koste mag gaan van de verkeersveiligheid.

50 ongelukken

De Sweachsterwei is een oude, relatief smalle verbindingsroute tussen Beetsterzwaag en Gorredijk met dikke bomen pal naast het wegdek. In de laatste vijftien jaar gebeurden er 50 ongelukken, waarvan 4 met dodelijke afloop.

VVD, CDA en FNP stelden maandagavond daarom voor toch een ton beschikbaar te stellen, zodat er ten minste een minimum aan veiligheidsmaatregelen kan worden uitgevoerd. Dit amendement kreeg steun van alle fracties, behalve Opsterlands Belang.

Uit principe vindt de partij het niet verantwoord dat de indieners de gevraagde 100.000 euro willen halen uit de algemene reserve, en niet op een andere plek in de begroting naar een financiële dekking hebben gezocht. Bovendien zouden hulpdiensten en de busdienst van Arriva door de snelheidsverlaging in tijdnood komen.

Potje van provincie

Volgens VVD-raadslid Wanda Geertsma valt het met dat tijdsverlies reuze mee. Er is volgens haar wel degelijk gezocht naar dekking, maar die werd simpelweg niet gevonden. Ze wijst erop dat de provincie ook nog budget heeft om de veiligheid op Friese wegen te verhogen. Daar zal Opsterland in dit geval zeker een beroep op doen.