Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan samen voor lokaal sportakkoord

Buitenpost - De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan samen aan de slag met een lokaal sportakkoord.

In januari van het komend jaar start een sportformateur met de procesbegeleiding voor het opstellen van dat akkoord. Daarin maken lokale partijen, zoals de gemeente en sportaanbieders, afspraken met elkaar. ,,Over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken’’, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra van Tytsjerksteradiel.

Plezier

,,Hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen’’’, vult wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen aan. ,,De regeling past prima in het ingezette beleid zoals door beide raden vastgesteld en is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord.’’

De regeling van het Rijk stimuleert gemeenten om een lokaal sportakkoord te sluiten met maatschappelijk partners. Vanuit het ministerie is er budget beschikbaar. Met een ondertekende intentieverklaring hebben Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel beide recht op een uitvoeringsbudget van 20.000 euro om de ambities te realiseren.

Lokale aanbieders

De gemeenten ondertekenden die intentieverklaring samen met lokale sportaanbieders. In Achtkarspelen waren dat SC Twijzel, TC Harkema en zwem- en waterpolovereniging PWC Buitenpost. Namens de gemeente Tytsjerksteradiel tekenden Bewegingscentrum Reset, VV Noordbergum en KF De Wâlden.

Alle sportaanbieders in beide gemeenten worden uitgenodigd om mee te denken in de totstandkoming van het lokale sportakkoord. Zij ontvangen hierover nog bericht.