Pontjesroute in geweer tegen verhoging voor De Grietman

De tariefsverhoging van een euro die Smallingerland wil doorvoeren voor pont De Grietman bij De Veenhoop treft de complete pontjesroute De 8 van Grou.

In de gemeentelijke begroting wordt de gemeenteraad voorgesteld om het tarief volgend jaar te verhogen van 1,50 euro naar 2,50 euro per overzetting. De maatregel moet jaarlijks 35.0000 euro extra opleveren.

Dorpen de dupe

Omliggende dorpen en de besturen van de veerpontjes van De 8 van Grou vrezen dat de gemeente hiermee de plank mis slaat. Zij verwachten juist dat duizenden fietsers De Grietman links zullen laten liggen. ,,De ferheging is te foars. Dit wurket ‘averechts’’’, zegt Anke Zijlstra, coördinator fietspontjesroute De 8 van Grou namens stichting Grou Aktief.

Zijlstra verwacht dat ook veel ondernemers en musea de dupe zullen worden. Dinsdagavond zullen de pont- en dorpsbestuurders in een gesprek met de raad schetsen waarom de gemeente zich ten onrechte rijk rekent.