Griezelpompoenen maken in Earnewald

EARNEWÂLD Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen bij It Freaske Gea griezelpompoen maken. Samen met de enthousiaste natuurgids maken ze dit monstertje uit de natuur.

De activiteit is in het bezoekerscentrum aan de rand van Nationaal Park De Alde Feanen op dinsdag 22 oktober van 11.00 – 12.30 uur en van 14.00 – 15.30 uur. Aanmelden (uiterlijk een dag van te voren) kan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/pompoen-22okt of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas 4 euro en niet-leden betalen 8 euro.

De natuurgids geeft eerst een korte introductie, ook over Halloween, waarna iedereen direct aan de slag kan. Een ouder of begeleider dient aanwezig te zijn.